Activitatea noastră

CONSERVAREA BIODIVERSITATII

BIOTICA este o organizatie activa in domeniul conservatii biodiversitatii. Recent aceasta lucreaza in directia dezvoltarii Retelei Ecologice Nationale a Moldovei, care reprezinta un domeniu important. BIOTICA a elaborate proiectul instructiilor privind instituirea retelelor ecologice de diferite nivele care acum asteapta a fi aprobate in cadrul Ministerului Mediului. Totodata am participat activ la elaborarea programului national privind instituirea retelei ecologice nationale a Moldovei.

SE BIOTICA poseda o experienta larg in domeniul elaborarii planurilor de management pentru ariile protejate, cum ar fi zonele Ramsar “Nistrul de Jos” si “Unguri-Holosnita”. Un alt domeniu de interes reprezinta dezvoltarea turismului ecologic si rural ca fundament pentru folosinta durabila si conservarea biodivesitatii.

Ca organizatie-gazda a Grupului pentru Biodiversitate a ECO-Forumului European, BIOTICA a implementat proiectul „Identificarea terenurilor agricole cu o valoare inalta naturala: suport pentru statele noi independente” ce cuprinde CSI, in parteneriat cu UNEP RoE. Rezultatele proiectului au fost prezentate in cadrul Conferintei Ministeriale de la Belgrad 2007.

Cu suportul Societatii Zoologice din Frankfurt BIOTICA a elaborat planul de management (2004) pentru ecosistemele de stepa locale in Zona Ramsar „Nistrul de Jos” ce contine recomandari privind restabilirea finetelor de stepa elaborate pentru prima data in Moldova. Gratie aceluiasi suport in prezent efectuam cercetari in zona canioanelor calcaroase ale Nistrului de Mijloc. 
Printre alte proiecte, BIOTICA a implementat proiectul „Conservarea biodiversitatii in ecosistemul deltei Nistrului Inferior” ce a avut ca obiectiv crearea unui parc national, primul in tara. Fondul Ecologic Global (FEG) si Banca Mondiala (BM) au oferit un grant pentru acest proiect de proportii medii in suma de 0,975 milioane dolari SUA.  Proiectul a fost implementat incepind cu aprilie 2002 pina in aprilie 2005 atunci cind a fost stopat de catre Banca Mondiala, deoarece Parlamentul Republicii Moldova nu a aprobat Hotarirea necesara privind fondarea parcului national in detrimentul a 5 hotariri-programe din 2001-2004 ce presupuneau acest fapt si probabil ca rezultat al unui conflict de interese, iar Guvernul nu a furnizat un raspuns oficial Bancii Mondiale la doua apeluri ale acesteia. Cu toate acestea, calitatea inalta a documentelor elaborate in cadrul proiectului a fost recunoscuta de catre expertii internationali. Academia de Stiinte a Moldovei a aprobat setul de baza a documentelor pentru crearea parcului. Pe linga aceasta, a fost stabilit si testat sistemul de stimulare financiara publica pentru a incuraja investitiile private in regiunile rurale care nu aduc daune mediului inconjurator, precum si mobilizarea comunitatii, dupa cum se poate observa din scrisori si campanii. Aceasta experienta si documentele elaborate pot fi utilizate pentru alte initiative de conservare.

BIOTICA a organizat expeditii si cercetari pe teren in domeniul conservarii speciilor si habitatelor periclitate situate de-a lungul Nistrului, a propus organelor administratiei locale un program de revitalizare a rezervatiei de stat "Iagorlic" dupa conflictul militar din 1991-1992 (sustinut de catre ISAR /USAID, Asociatia Mondiala a Naturii, SUA, Societatea naturalista Audubon, SUA, Fundatia Cottonwood, SUA, si intreprinderile locale din complexul energetic). BIOTICA a elaborat si a supus procesului de lobbying hotarirea Parlamentului "Cu privire la masurile de ameliorare a starii ecologice a fluviului Nistru", adoptata la 10 iulie, 1997. In 1998-1999 BIOTICA a implementat proiectul "Conservarea biodiversitatiii Nistrului" cu suportul Fundatiei John and Catherine McArthur (SUA). Proiectul a inclus cercetarea starii componentelor biodiversitatii si a ecosistemelor, procesul de lobbying in domeniul de conservare. In cadrul acestui proiect am organizat doua conferinte internationale reprezentative (noiembrie 1998 si octombrie 1999) cu privire la protectia biodiversitatii fluviului Nistru si am publicat lucrarile acestora. In rezultatul cercetarilor de teren si cu ajutorul colegilor nostri am colectat date actuale despre starea biodiversitatii ecosistemelor Nistrului de Mijloc si de Jos, care a devenit o baza pentru propunerea proiectului de proportii medii GEF/Banca Mondiala "Conservarea biodiversitatii in ecosistemul din delta Nistrului de Jos". Principalul scop al proiectului ce a demarat este crearea primului parc national in regiunea Nistrului de Jos pentru a proteja zonele umede, iar in perspectiva de a crea rezervatia biosferei "Nistrul de Jos" ca o regiune protejata in comun cu partea ucraineana. BIOTICA in colaborare cu UNDP-Moldova a organizat un seminar in comun cu participarea autoritatilor locale si ONG-urilor din regiunea Beliaevsky din Ucraina, regiunea Slobozia din Transnistria si judetul Tighina din Moldova, unde a fost creat Comitetul unit pentru cooperare in domeniul mediului (septembrie, 2000). Cu suportul Fondului Ecologic National BIOTICA a elaborat Conceptia Retelei Ecologice a Moldovei.

DEZVOLTAREA "SECTORULUI TREI"

In 1994-1996 BIOTICA a perfectionat proiectul legii "Cu privire la asociatiile obstesti" cu suportul Fundatiei Eurasia / USAID si l-a prezentat Parlamentului. Proiectul de lege a fost aprobat de Parlamentul Moldovei la 17 mai, 1996 si publicat oficial la 23 ianuarie, 1997. In 1995 BIOTICA a elaborat raportul extins "Cadrul legal si financiar al ONG-urilor din Moldova" pentru a crea oficiul local al "New-REC" in Moldova (cu suportul Centrului Regional de Mediu pentru Europa Centrala si de Est). BIOTICA a publicat cartea "Pentru ce si cum se creeaza asociatiile obstesti", Chisinau, 1997, 116 p., in doua limbi - in limba romana si rusa. Aceasta carte a devenit cea mai solicitata, deoarece numai aceasta publicatie descrie opinia publica din prezent despre sectorul non-profit, cadrul legal si financiar, precum contine si comentarii, recomandari pentru persoanele ce au intentia sa creeze ONG-uri si documentele model pentru inregistrare. BIOTICA a participat activ la elaborarea legii "Cu privire la fundatii" (adoptata in 1999). In 1998 echipa SE BIOTICA a organizat instruirea in domeniul tehnologiilor informationale si de comunicatii pentru 23 reprezentanti ai stiintei si ONG-urilor. In colaborare cu alte citeva ONG-uri de mediu, BIOTICA face tot posibilul pentru a introduce standardele etice inalte de activitate si cooperare in "sectorul trei" din Moldova si a initiat un acord in acest domeniu. BIOTICA a participat activ impreuna cu alte ONG-uri de mediu la implementarea proiectului "New-REC" in Moldova. Am implementat un proiect indreptat spre dezvoltarea ONG-urilor de mediu din Transnistria, partea de est a Moldovei, care a fost sustinut de REC-Moldova si fundatia Know How. A doua etapa - crearea a cinci centre de resurse pentru dezvoltarea ONG-urilor in Transnistria se implementeaza in prezent cu sustinerea Fundatiei Nationale pentru Democratie (SUA).

LEGISLATIA SI POLITICA DE MEDIU

BIOTICA a propus numeroase amendamente la proiectele de lege din domeniul mediuluil: "Cu privire la zonele si fisiile de protectie a apelor riurilor si bazinelor de apa", " Legea regnului animal", "Cu privire la expertiza ecologica si evaluarea impactului asupra mediului inconjurator", "Cu privire la apa potabila", etc. De exemplu in legislatia nationala de mediu a fost introdusa o procedura pentru participarea publicului la adoptarea deciziilor (Legea privind expertiza ecologica si evaluarea impactului asupra mediului inconjurator); 32 de taxoane de nevertebrate au fost incluse sub protectie de catre "Legea regnului animal". BIOTICA este autorul proiectului de lege "Cu privire la accesul la informatie in domeniul mediului" (sustinut de Fundatia Eurasia / USAID), a carui continut este legat strins de Directiva ECE 313/90 si Declaratia de la Sofia'95. Acest proiect a fost prezentat Comitetului de mediu al Asambleei Interparlamentare (AIP) a tarilor CSI in St. Petersburg ca o lege model pentru tarile comunitatii si deja a fost aprobat in AIP la 6 decembrie 1997. BIOTICA pentru prima data in Moldova a publicat colectia de tratate internationale, ratificate de tara (1998, 285 p.). De asemenea BIOTICA a publicat cartea "Legislatia ecologica a Republicii Moldova" (1996-1998) in doua limbi - romana si rusa (1999, 260 p. fiecare), precum si Conventia Aarhus in trei limbi, inclusiv si in cea oficiala (1999). BIOTICA a fost principalul initiator si promotor al ratificarii acestei conventii de catre Parlamentul Moldovei la 7 aprilie, 1999 atunci cind Moldova a devenit liderul acestui proces. BIOTICA a fost participantul national al grupului international de ONG-uri care a analizat situatia curenta in domeniul participarii publice in Europa (proiectul Centrul Regional de Mediu pentru Europa Centrala si de Est), rezultatele in forma de publicatii REC au fost distribuite printre participantii Conferintei Ministeriale Pan-Europene de la Aarhus "Un mediu pentru Europa", 1998. In timpul Conferintei Ministeriale Pan-Europene de la Londra (1999) "Sanatatea si mediul pentru Europa" in documentele oficiale distribuite participantilor a fost inclus raportul national pentru Moldova in domeniul problemelor legale privind accesul la informatie si participarea publicului in aspectele de mediu si de sanatate, elaborat de BIOTICA. In 1998-1999 BIOTICA a realizat in colaborare cu ONG din Germania "Institutul Independent pentru Probleme de Mediu UfU (Berlin) proiectul TACIS-Democracy "Democratia prin participare" care a avut ca scop consolidarea parteneriatul dintre ONG-urile de mediu, parlamentari si guvernanti pentru a dezvolta participarea in procesul de adoptare a deciziilor. In cadrul acestui proiect au fost dezvoltate puternic capacitatile ONG-urilor nationale in domeniul participarii publicului si fost consolidata legislatia nationala in acest domeniu. Au fost publicate si distribuite doua carti in spatiul CSI: "Democratia prin participare" si Conventia Aarhus" (prima editie in limba nationala in Europa).