images

Identificarea ariilor agricole cu o inalta valoare naturala: suport pentru tarile din afara uniunii europene

In anul 2006-2007 Societatea Ecologica „BIOTICA” in calitate de organizatie gazda a Grupului pentru Biodiversitate al Eco-Forumului European in colaborare cu Oficiul European al Programul Natiunilor Unite pentru Protectia Mediului (UNEP) a implementat proiectul „Identificarea ariilor agricole cu o inalta valoare naturala: suport tarilor din afara Uniunii Europene”. Proiectul este sustinut financiar de catre Guvernul Norvegiei.

In 2003 Agentia Europeana de Mediu (EEA) a implementat un studiu pilot privind abordarile posibile pentru identificarea ariilor agricole cu o inalta valoare naturala in tarile UE-15. rezultatele acestei activitati au fost incluse intr-un raport elaborat in comun cu UNEP (a se vedea http://reports.eea.eu.int/report_2004_1/en). Totusi aceasta activitate privind distribuirea ariilor respective trebuie actualizata si extinsa si pentru alte tari membre ale UE si a celor care nu sunt in componenta UE. Iată de ce UNEP în colaborare cu Grupul Eco-Forumului European pentru Biodiversitate (coordonat de Societatea Ecologică „BIOTICA”) au realizat un proiect pentru cercetarea situaţiei TAVN în ţările EECAC, ţinând cont de trăsăturile specifice regionale pentru a actualiza informaţia în legătură cu problema dată şi a stabili o viziune comună referitor la activităţile necesare în această direcţie. Au fost elaborate sistemele de criterii şi indicatori de evidenţiere a TAVN, au fost analizate distribuirea diferitor tipuri de TAVN pe teritoriul ţărilor participante în cadrul proiectului, au fost estimate tendinţele de modificare a stării, numărului, ariilor acestora, precum şi au fost propuse măsuri de îmbunătăţire a situaţiei din punct de vedere al protecţiei diversităţii biologice. Acest proiect a mai inclus şi un studiu special efectuat în Republica Moldova ce a avut ca scop identificarea şi cercetarea potenţialelor TAVN. Studiul dat a fost realizat cu suportul Ministerului Ecologiei si Resurselor Naturale (MENR) din Moldova. Rezultatele au fost prezentate şi discutate în cadrul atelierului de lucru regional „ TAVN în regiunea EECAC” ce a avut loc la 16-17 noiembrie 2006 la Chişinău. La seminar au participat reprezentantii unor tari EECAC, ai parlamentului Moldovei, reprezentanti ai Ministerului Ecologiei si Resurselor Naturale si Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, reprezentanţi ai Academiei de Stiinte, unele organizatii neguvernamentale, precum si expertii implicati in proiect.

In cadrul acestui proiect a fost elaborata viziunea expertilor ECO-Forumului din tarile EECAC, unde a fost propusa clasificarea ecosistemica a TAVN si au fost elaborate principiile si criteriile de atribuire a TAVN. Tot in acest document au fost prezentate exemple remarcabile de TAVN din regiune. In rezultat au fost elaborate recomandari si propuneri practice pentru conservarea si folosinta durabila a TAVN. Textul documentului mentionat mai sus in limba rusa poate fi gasit aici iar in limba engleza aici.