images

Împădurirea zonei de protecție a Nistrului Chior

Primăvara este pentru împădurit, așadar una din locațiile plantate, a fost la Cremenciug, în Transnistria, în Parcul Național “Nistrul de Jos”.
Acolo, timp de 2 ani consecutiv am plantat cea mai lungă perdea forestieră de protecție a unui corp de apă, plantată de la declarația de independență până în prezent. În cadrul proiectului “Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltare instituțională în zona Ramsar “Nistrul de Jos”, implementat cu susținerea Agenției Austriace pentru Dezvoltare, am plantat pe fâșia de protecție a vechii albii al râului Nistru - Nistrul Chior, 12 km de perdea de protecție, implicând voluntari de pe ambele maluri ale Nistrului. În mod prioritar, am plantat pentru a proteja malurile de eroziune, albia de colmatare și desigur pentru a re-crea habitatele necesare pentru biodiversitatea din zonă, care a avut de suferit de la extinderea terenurilor agricole până la oglinda apei.