images

Ședințele comunitare din septembrie în Parcul Național ''Nistrul de Jos''

Pe parcursul lunii septembrie, am continuat să desfășurăm ședințele cu grupurile de lucru pentru informarea cetățenilor referitor la crearea Parcul Național “Nistrul de Jos”. Am reușit să obținem disponibilitatea comunităților din Copanca, Plop-Știubei și Purcari.
La Copanca, după o perioadă îndelungată de pauză, am reconstituit grupul cu o componență nouă și iar am reamintit toate informațiile despre cine suntem, ce vrem să facem, ce am reușit deja și de ce perspectivă avem .
Desigur în timpul discuțiilor, am atins tema turismului, pădurilor, terenurilor agricole și a celor care trebuiesc împădurite și desigur am vorbit despre Nistrul Chior, vechea albie al Nistrului, care trece prin sat.
Au fost discutate aspecte referitoare la documentele de politici locale și necesitatea actualizării lor. În general am pus în vizor atitudinea omului față de natura locului, analizând nivelul din prezent, pentru al suprapune cu ceea ce și-ar dori localnicii să fie.
Am enunțat rolul cadrelor didactice din instituțiile de învațământ, dar și a materialelor informative pentru promovarea nivelului de cunoaștere a localnicilor, referitor la Parcul Național “Nistrul de Jos”
La Plop-Știubei ne-am bucurat că doamnele de la grădiniță au găsit spațiu, timp și dorință pentru a cunoaște mai multe despre scopul, funcționarea și potențialul Parcului Național. De la primărie a fost doar dna consilieră.
Astfel, împreună am conversat despre subiectul informării cetățenilor și despre modalitățile și intențiile de clarificare a surselor și a necesităților de plantarea perdelelor de protecție pe lunca Botnei, despre necesitatea de actualizare a documentelor de politici locale, despre lucrările de infrastructură pe care le face primăria, inclusiv în colaborare cu BIOTICA și alte entități din sat, cât și despre valorificarea potențialului turistic al zonei. Am convenit că informația aflată va fi răspândită iar în continuare vom păstra legătura pentru o conlucrare fructuoasă în folosul Parcului Național.
La Purcari la ședință au venit oameni din diferite domenii de ocupații, vârste, dar cel mai mult ne-am bucurat de cei interesați de subiect, cu care am discutat până la epuizarea ultimilor neclarități referitor la regimurile terenurilor agricole și a zonei de protecție a râului Nistru. Am discutat îndelungat despre motivele invocate de comunitate referitor la aprecierea acestui loc, cât și despre argumentele legate de biodiversitatea locului ca bază de atribuire a statutului de arie naturală protejată. Ca și în alte sate, oamenii așteaptă administrația parcului și regulamentul de funcționare. Oricum am convenit că mai trebuie să ne întâlnim pentru a continua discuțiile, dar cel puțin s-a mai limpezit imaginea localnicilor referitor la principiile de funcționare a Parcului Național, fapt care va putea fi reflectat în procesul de răspândire a informației între oamenii comunității locale.
Acțiunile au avut loc în cadrul proiectului „Gardienii naturii Moldovei: Consolidarea drepturilor comunităților locale de pe ambele maluri ale Nistrului” realizat în parteneriat cu Arnika, cu ajutorul programului Transition, cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe
Această activitate a fost susținută de Suedia.