Proiectul “crearea retelei ecologice nationale ca parte a retelei ecologice pan-europene cu accentul pe colaborarea transfrontaliera”

SE BIOTICA in colaborare cu IUCN a implementat pe parcursul anilor 2009-2012 proiectul “Crearea retelei ecologice nationale ca parte a retelei ecologice pan-europene cu accentul pe colaborarea transfrontaliera”

Informatie despre proiect pe pagina web IUCN poate fi gasit aici.

In urma proiectului au fost realizate urmatoarele rezultate:

Evaluarea finala a ariilor-nucleu probabile in Moldova a fost realizata folosind criteriile retelei ecologice nationale imbunatatite in 2010 si urmatoarele rezultate au fost obtinute: 113 zone-nucleu recunoscute ale retelei ecologice nationale, inclusiv 8 de importanta internationala, 13 – de importanta nationala si 91 de importanta locala. 5 zone -nucleu de importanta internationala sunt amplasate in zonele Ramsar sau care sunt posibile a fi desemnate astfel, 2 alte zone -nucleu mentin concentratii importante de specii de plante preponderent de stepa; doua altele pe linga o biodiversitate inalta mai mentin si o concentratie mare de descoperiri arheologice. Noi 11 arii-nucleu (de importanta locala) au fost recunoscute aditional, iar o zona a fost exclusa din lista zonelor-nucleu dupa descoperirea de noi informatii.

Datele despre zonele-nucleu au oferit un material sistemic privind distribuirea multor specii pe localitati inclusiv a speciilor rare, care au fost incorporate in Registrul zonelor nucleu ale Retelei Ecologice Nationale a Republicii Moldova ce include descrierea a celor 125 de arii-nucleu din Moldova si Ucraina din zona transfrontaliera.

Indrumarul privind planurile de management pentru zonele-nucleu ale Retelei Ecologice Nationale a Moldovei a fost elaborat in baza experientei importate a expertilor SE BIOTICA in studiul biodiversitatii, planificarea managementului Zonei Ramsar si privind crearea parcului Nistrul de Jos (proiect de proportii medii GEF implementat sub supravegherea Bancii Mondiale), in legislatia de mediu, cunostintele despre landsafturi si agricultura, terenurile de valoare naturala inalta si situatia privind protectia naturii in Moldova precum si despre situatia si obstacolele in implementarea Programului national privind constituirea retelei ecologice nationale.

Brosura „Reţeaua ecologica. Provocari. Soluţii” include informatii privind importanta retelei ecologice nationale, justificarea economica a necesitatii constituirii retelei ecologice (informatii despre costurile si pierderile economice in ceea ce priveste constituirea sau neconstituirea retelei ecologice), reteaua ecologica si schimbarile climatice, notiuni despre baza legislativa a retelei ecologice nationale, lista Conventiilor de mediu la care este Parte Republica Moldova.

Tot in cadrul proiectului au fost elaborate hartile indicative GIS: 1. Zonele-nucleu ale retelei ecologice nationale (REN); valorile majore ale biodiversitatii; 2. Zonele-nucleu ale REN: speciile tinta; 3. Zonele-nucleu ale REN in mentinerea diversitatii peisajere; 4. Zonele-nucleu ale REN pe fundalul presiunii antropogene asupra mediului; 5. Zonarea pilot a zonelor-nucleu ale REN; 6. Implementarea pilot a clasificarii CORINE BIOTOPS in cadrul REN; 7. Identificarea pilot a habitatelor NATURA-2000 in Moldova; 8. Evaluarea integritatii celor mai importante coridoare ale REN.

Toate aceste produse au fost incorporate pe un CD-disc care a fost distribuit in cadrul seminarului national si alte evenimente.

In cadrul proiectului au fost publicate Materialele conferintei Reţele ecologice – experienţa şi abordari care a avut loc pe 13-14 octombrie 2011, ce au inclus atit lucrarile participantilor la conferinta, cit si a colegilor care nu au avut posibilitate sa participe la conferinta. Materialele au demonstrat foarte bine situatia actuala in ceea ce tine de dezvoltarea retelei ecologice pan-europene in Europa de Est, rezultatele si dificultatile in diferite sfere ale activitatilor, metodologia si abordarile de planificare cu avantajele si punctele slabe ale lor.

In cadrul proiectului a mai fost elaborat bucletul in limba engleza ”Reteaua ecologica vazuta prin intermediul zonelor-nucleu” cu informatii succinte despre proiect.

Pe data de 29 mai 2012 a fost organizat seminarul national unde au fost prezentate rezultatele proiectului. La seminar au participat 30 de persoane, majoritatea fiind reprezentantii autoritatilor publice locale. Seminarul a fost deschis de catre Dl Lazar Chirica, viceministrul meidului si Coordonatorul proiectului din partea IUCN. Prezentarile efectuate de echipa SE BIOTICA, reprezentantii Ministerului Mediului si Ministerul Constructiilor si Dezvoltarea Teritoriala au stat la baza unor discutii active, dezvaluind diferente de puncte de vedere intre autoritatile locale si cele centrale, autoritatile locale si-au manifestat suportul pentru realizarile proiectului si implementarea constituirii Retelei ecologice nationale.