images

Nistrul de Jos - valori şi pericole

În trecut zonele umede ocupau teritorii extinse în regiunea Nistrului de Jos, dar pe parcursul ultimilor decenii aceste terenuri au fost desecate şi ulterior exploatate intensiv în agricultură. Lipsa inundaţiilor şi problemele cu sistemele de drenaj şi de irigare au dus la sărăcirea solurilor, la apariţia sărăturii şi ca rezultat – la profit redus sau chiar inexistent de pe urma activităţilor din terenurile îndiguite. Astfel, pe parcursul ultimilor decenii, ca urmare a impactului antropic, zonele umede au fost supuse unor procese intense de degradare la toate nivelurile, inclusiv la cel global, pe lângă reducerea suprafeţelor zonelor umed