images

Consultarile nationale asupra proiectului strategiei nationale privind zonele umede

La 24 octombrie 2012 SE BIOTICA in colaborare cu Ministerul Mediului, a organizat consultarile nationale asupra proiectului Strategiei Nationale privind zonele umede. Scopul acestei intruniri a fost de a prezenta si a discuta proiectul Strategiei Nationale privind zonele umede, care ar trebui sa fie elaborata si aplicata de catre tara in conformitate cu Conventia Ramsar si rezolutiile sale.

La seminar au participat 45 de persoane, reprezentanti ai Ministerului Mediului, Inspectoratului Ecologic de Stat, Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare, Ministerului Constructiilor si Dezvoltarii Teritoriului, Ministerului Economiei, reprezentantul ADA, reprezentantul IUCN FLEG ENPI, reprezentanti ai Agentiei Moldsilva, Apele Moldovei, Agentia Relatii funciare si Cadastru, Institutul de Zoologie, Institutul de Ecologie, autoritatilor publice locale, ONG-uri.

Evenimentul a fost deschis de catre vice-ministrul mediului, dl Lazar Chirica, care a subliniat importanta zonelor umede, care se afla in situatie destul de rea si necesitatea de a le conserva si de a lua masuri urgente pentru aceasta, inclusiv prin dezvoltarea legislatiei in raport cu zonelor umede.
In timpul seminarului informatii despre Conventia de la Ramsar, rezolutiile, prevederele privind elaborarea si punerea in aplicare a Strategiei Nationale pentru zonele umede. De asemenea, participantii au fost informati despre starea generala a zonelor umede in Republica Moldova.

Au fost prezentate criteriile de desemnare a unei zone umede de importanta nationala si masurile necesare de imbunatatire a legislatiei nationale in raport cu punerea in aplicare a Strategiei Nationale privind zonele umede.
Proiectul Strategiei nationale privind zonele umede a fost prezentat, precum si obiectivele, activitatile si indicatorii care au fost discutate de participantii la seminar.
Participantii la seminar au fost implicati activ in discutie si au dat propunerile lor care au fost luate in considerare la imbunatatirea proiectului Strategiei.
Deoarece situatia zonelor umede din tara este destul de rea trebuie gasita o noua abordare pentru conservarea zonelor umede inclusiv prin stabilirea unor mecanisme de finantare. Strategia privind zonele umede ar putea juca un rol important in acest sens.

Prezentarile din cadrul seminarului:
Veronica Josu, Conventia Ramsar si managementul zonelor umede in Republica Moldova
Liliana Josan, Obiectvele Conventiei Ramsar in raport cu elaborarea si implementarea Strategia Nationala privind zonele umede
Alexei Andrev, Notiunile de baza, criteriile si stara generala a zonelor umede
Andrei Isac, Proiectul strategiei de mediu: contextul general si prioritatile in domeniul zonelor umede
Andrei Isac, Prevederile si indicatorii pentru Strategia Nationala privind zonele umede
Gabriel Margineanu, Necesitatea completarii si modificarii legislatiei in raport cu implementarea Strategiei Nationale privind Zonele Umede.
Obiectivele propuse, masurile, activitati si indicatorii proiectulului Strategiei Nationale privind Zonele Umede pot fi gasite aici.