images

GHID (pentru administraţia publică locală și asociaţii obștești) privind legislaţia în domeniul managementului resurselor de apă și protecţiei mediului înconjurător

Organele administraţiei publice locale au un rol primordial în realizarea prevederilor politicii de mediu la nivel local, asigurarea unui mediu favorabil pentru viaţa și activitatea populaţiei. De ele depinde și integrarea cerinţelor de mediu în planul dezvoltării social-economice durabile a localităților. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi cu asistența autorităţilor teritoriale pentru mediu raionale, regionale și municipale asigură păstrarea unui mediu înconjurător sănătos și folosirea raţională a resurselor naturale. Tot ele trebuie să exercite un control permanent asupra respectării legislaţiei. APL elaborează și implementează planurile locale de acţiuni din domeniul mediului cu finanţarea din bugetul local și alte surse de finanţare prevăzute de legislaţia în vigoare, aprobă anual de comun cu autorităţile pentru mediu limitele de emisii și deversări nocive în mediu (cu excepţia celor ce depășesc teritoriul localității).