images

GhID TURISTIC Nistrul de Jos

Materialul de față prezintă o selecție a celor mai valoroase destinații de însemnătate istorică, religioasă, ecologică și turistică din Zona Umedă de Importanță Internațională Ramsar (în continuare - Zona Ramsar)* „Nistrul de Jos”. Ghidul este elaborat în cadrul proiectului Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltarea instituțională în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”, implementat în vederea creării Ariei Naturale Protejate de Stat – Parcul Naţional „Nistrul de Jos” și a sporirii interesului populației locale pentru oportunitățile de dezvoltare din zonă. Un rol important are și componenta de dezvoltare a infrastructurii locale. În cadrul proiectului, locuitorii a cinci sate din zonă beneficiază de lucrări de îmbunătățire a sistemelor de alimentare cu apă, iar fâșii de pe ambele maluri ale Nistrului sunt împădurite cu suportul și implicarea mai multor actori, precum autorități centrale și locale, populația locală, voluntari și mass-media.