images

Diversitatea biologică naturală şi reţeaua ecologică a Moldovei în context internaţional

Diversitatea biologică a lumii poate fi divizată în trei părţi. În primul rând este ceea ce oferă nemijlocit oamenilor alimente şi materie primă pentru producţia de îmbrăcăminte şi locuinţe. Pe de o parte fără aceste lucruri nu putem trăi, iar pe altă parte ele existau din timpurile preistorice pe piaţă, având un anumit preţ – o valoare economică. Se pot face multe dezbateri asupra corectitudinii evaluării costurilor acestora pe piaţă. Ca răspuns putem propune un simplu criteriu. Dacă profitul economic al gospodăriei îi permite acesteia să păstreze fertilitatea terenurilor arabile şi productivitatea ecosistemelor acvatice, atunci costul este determinat corect, dar dacă nu – atunci piaţa nu funcţionează corespunzător. În Moldova fertilitatea se reduce foarte rapid; iată de ce se pune întrebarea: ce întreprinde statul pentru a reglementa piaţa?