images

Îndrumar privind planurile de management pentru zonele-nucleu ale Reţelei Ecologice Naţionale a Moldovei

Principalul obiectiv al părţii descriptive a planului de management este de a prezenta o viziune clară despre valoarea teritoriului şi amplasarea. În esenţă, aceasta reprezintă temeiul pentru partea analitică şi planul de acţiuni, legate şi cu regimurile propuse de protecţie şi gestionare. Caracterul zonei propriu-zise determină: 1) pe cît de detaliată trebuie să fie descrierea; 2) ce părţi ale descrierii obişnuite pot fi omise; 3) la ce trebuie de atras o atenție sporită sau de descris mai detaliat. Iată de ce descrierea trebuie să corespundă destinaţiei teritoriului.