images

Редкие виды сосудистых растений ключевой территории международного значения «ЯГОРЛЫК» Национальной экологической сети Республики Молдова

Evaluarea terenurilor de legătură, a fost realizată în cadrul proiectului „Dezvoltarea Rețelei Ecologice Naționale a Moldovei ca parte a Rețelei Ecologice Paneuropene, cu accent pe cooperarea internațională”. Ea a fost realizată de Societatea Ecologică „BIOTICA” în parteneriat cu Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN) și în coordonare cu Ministerul Mediului al Republicii Moldova. Proiectul a fost implementat datorită sprijinului Guvernului Norvegiei. Au fost utilizate rezultatele proiectului AE „BIOTICA” „Construcție comună a viitorului pentru zona integrală recunoscută internațional a Nistrului de Jos și amonte”, în cadrul proiectului „Sprijin pentru măsuri de consolidare a încrederii”, finanțat de Uniunea Europeană și implementată de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Evaluarea teritoriului a fost realizată pe baza unui sistem actualizat de criterii descris în Concept. Evaluarea se bazează pe o analiză comparativă folosind un sistem de scale și metode moderne de generalizare a unui set de date.