images

în căutarea expertizei internaționale

În cadrul proiectului "Îmbunătățirea guvernării ariilor protejate din Moldova prin dezvoltarea instituțională, dezvoltarea capacităților și restaurarea habitatelor", desfășurat de Societatea Ecologică BIOTICA în parteneriat cu EcoContact, în Republica Moldova, cu susțiinerea Agenției Austriece de Dezvoltare (ADA) cu fonduri ale Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC), avem nevoie consultanța unei organizații specializată și versată în aplicarea standartelor IUCN pentru conservarea biodiversității, cu experiența și capacitatea de a oferi suportul practicanților în domeniu. Organizația selectată va propune o echipă de experți internaționali și locali pentru a efectua serviciile necesare, prin urmare, organizația trebuie să corespundă următoarelor criterii:

  • Minim 10 ani de experiență de activitate
  • 3-5 ani de experiență specifică în domeniu
  • Capacități confirmate, pentru pregătirea și aplicarea metodologiilor aprobate la nivel internațional, inclusiv a metodologiilor IUCN, în domeniul gestionării ariilor protejate, pădurilor, resurselor naturale și a evaluării posibilităților de restaurare a mediului la diferite niveluri
  • Cunoașterea confirmată a legislației UE privind Ariile naturale Protejate
  • Experiență confirmată de lucru în proiecte internaționale de complexitate similară, finanțate de ADA, UE, BERD, BM, USAID, GIZ, etc.
  • Abilități confirmate de organizare și de gestionare financiară
  • Competențe confirmate în domeniul managementului organizațional și financiar
  • Abilități confirmate de a finaliza proiectele la timp, în limitele bugetului convenit
  • Experiența de lucru în Moldova se va considera un avantaj

Organizația va trebui să descrie echipa sa și competențele fiecărui membru.
Organizația este liberă să își organizeze echipa după propriile considerente, incluzând experții cheie solicitați în Caietul de sarcini care va constitui parte a documentelor de licitație.
Organizația trebuie să indice numărul de zile de lucru pentru fiecare consultant mobilizat ca parte a echipei.

Mai multe detalii privind serviciile scontate, sunt oferite în partea Termeni de Referință a documentelor de licitație.

Se preconizează că serviciile de consultanță se vor desfășura pe o perioadă de 11 luni ( cu un nivel de efort egal cu 10 luni/persoană ).

Organiațiile interesate și calificate trebuie să trimită o cerere pentru documentele de licitație (Cerere de propuneri) la următoarele adrese de e-mail: procurement@ecocontact.md, copie la liliana.josan@gmail.com, până cel târziu la 9 februarie 2023, ora 17-00, (ora Chișinăului).