Evaluarea pierderilor serviciilor ecosistemice în urma tăierilor ilicite în Republica Moldova

Acest studiu a fost realizat de Societatea Ecologică „BIOTICA” sub patronajul Băncii Mondiale, în cadrul Programului de îmbunătăţire a aplicării legislaţiei forestiere şi guvernării (Moldova ENPI FLEG II Country Program), proiectul „Evaluarea pierderilor serviciilor ecosistemice în urma tăierilor ilicite în Republica Moldova”. Principalele obiective ale studiului includ:

1) evaluarea stării şi a tendinţelor serviciilor ecosistemelor forestiere, ţinînd cont de fragmentarea regională a acestor ecosisteme, ponderea pădurilor de provenienţă semincieră, precum şi evaluarea integrată a biodiversităţii;

2) evaluarea pierderilor, inclusiv a celor monetare, în baza evaluării integrate a serviciilor ecosistemice, precum şi:

3) pe elementele acestor servicii – acumularea carbonului, reproducerea oxigenului şi capacitatea de asimilare, inclusiv pe specii principale;

4) analiza materialelor existente şi a lacunelor de date în raport cu evaluarea serviciilor pentru menţinerea biodiversităţii.