images

SERVICIILE ECOSISTEMICE ALE ZONEI RAMSAR „NISTRUL DE JOS”

Această publicație este editată în cadrul proiectului „Promovarea exemplelor de conlucrare strategică dintre principalii actori locali în soluționarea problemelor de mediu în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”” realizat de SE BIOTICA și finanțat în cadrul Programului de Granturi Mici GEF, implementat de PNUD Moldova. Au fost folosite informații obținute din cadrul proiectului „Activităţi de asigurare a durabilităţii pentru ecosistemele priacvatice în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”, realizat de SE BIOTICA și EcoContact finanţat de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC)