Savanti si societatea pentru solutii de mediu
Republica Moldova, Chisinau, str. N Dimo 17/4, of. 22, tel. (373 22) 498837, fax: (373 22) 495625, biotica.md@gmail.com
Alegeti limba: English Russian
Despre noi | Activitatea noastra | Biblioteca | Proiecte |
Pagina principala

Proiectul ”Promovarea exemplelor de conlucrare strategică dintre principalii actori locali în soluționarea problemelor de mediu în Zona Ramsar ”Nistrul de Jos”''”

Timp de un an, din februarie 2020, până în februarie 2021, Societatea Ecologică ”BIOTICA” a implementat proiectul ”Promovarea exemplelor de conlucrare strategică dintre principalii actori locali în soluționarea problemelor de mediu în Zona Ramsar ”Nistrul de Jos”” finanțat în cadrul  Programului de Granturi Mici GEF, implementat de PNUD Moldova. 

Pentru cele 13 localități din raionale Ștefan-Vodă și Căușeni, aflate în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”, s-a pus un obiectiv simplu dar complex, și anume contribuirea la conservarea peisajului local prin implicarea principalilor actori locali în soluționarea problemelor locale. 

  

Prin urmare, în perioada martie-aprilie, în colaborare cu Consiliul de Administrare a Zonei Ramsar ”Nistrul de Jos” s-a organizat concursului “Cea mai verde, salubră și amenajată localitate” între cele 13 localități din Zonă. Comisia experților au desemnat câștigătorii, care au fost ulterior premiați. Astfel, în Palanca, care a ocupat locul I, a fost instalat un sistem de incălzire a apei menajere cu energia solară la centrul multifunctional din localitate. Pentru Cîrnățeni, care s-a plasat pe locul II, s-au achiziționat 2 seturi de tomberoane pentru colectarea separată a deșeurilor. Pentru Purcari, care a fost desemnat pe locul III, s-au achiziționat 4 butoaie pentru colectarea apei pluviale și irigarea terenului aferent incintei primăriei sau grădiniței din localitate. 

 

În cadrul aceluiași proiect, în primăvara 2020, s-a identificat și amenajat un punct de vizualizare a naturii Zonei Ramsar ”Nistrul de Jos” la Înălțimea Lomakin din s. Răscăieți. Acest punct a fost dotat cu infrastructura necesară pentru vizita și popasul grupurilor de turiși, ulterior locul fiind conectat și promovat în cadrul rutelor turisticie a zonei. 

 

Ulterior, în perioada lunilor august-octombrie, între aceleași 13 localități, s-a desfășurat concursul ”Râu curat de la sat la sat”. Răscăieți a fost localitatea care a ocupat primul loc și care a beneficiat de înlocuirea becurilor electrice de tip vechi cu cele de tip led la primărie și parțial grădinița din localitate. Copanca a luat locul II și a primit o plasă pentru oprirea gunoiului menajer ce urmează a fi instalată pe un curs de apă. Pentru Palanca, care a fost desemnată pe locul 3, s-au elaborat un set de panouri informative privind protecția mediului și valoarea Zonei Ramsar ”Nistrul de Jos”. 

Deja în toamna anului 2020, au fost efectuate lucrări de plantare a perdelelor forestiere pe cca. 4 ha din fâșiile de protecție a apelor, de-a lungul Nistrului Chior în satele Talmaza (r. Ștefan-Vodă) și s. Copanca (r. Căușeni). Perdele forestiere trebuie să existe în conformitate cu legislația în vigoare, însă beneficiul lor pentru peisajul și ecosistemul local nu e bine înțeles de populația și administrația băștinașă. Astfel, în cadrul proiectului a fost abordată și această problemă, sporind gradului de conștientizare a actorilor locali prin implicarea lor în activitățile practice.

 

 
Adresa noastra:


E-mail:
Moldova, 2068, mun. Chisinau, str. Nicolae Dimo 17/4, of. 22
Tel.: +373 (22) 49 88 37, 45 05 79; Fax: +373 (22) 49 56 25

Inceputul paginii

Pagina principala

 

© BIOTICA Societatea Ecologica - 2003-2020