Savanti si societatea pentru solutii de mediu
Republica Moldova, Chisinau, str. N Dimo 17/4, of. 22, tel. (373 22) 498837, fax: (373 22) 495625, biotica.md@gmail.com
Alegeti limba: English Russian
Despre noi | Activitatea noastra | Biblioteca | Proiecte |
Pagina principala

Proiectul “Îmbunătăţirea managementului resurselor acvatice şi protecţia ecosistemelor priacvatice în Zona Ramsar „Nistrul de Jos””

Proiectul “Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltarea instituțională în Zona Ramsar ”Nistrul de Jos””

În decembrie 2017 Societatea Ecologică ”BIOTICA” în parteneriat cu Asociația Obștească ”EcoContact” a început implementarea proiectului  ”Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltarea instituțională în Zona Ramsar ”Nistrul de Jos”” cu suportul financiar al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare. Termenul de implementare a proiectului: 1 decembrie 2017-30 noiembrie 2021.

Obiectivul proiectului: Asigurarea funcționalității pe termen lung a Zonei Ramsar ”Nistrul de Jos” prin îmbunătățirea condițiilor pentru protecția acesteia, servicii ecosistemice îmbunătățite și contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice.

Rezultatele preconizate ale proiectului:
Rezultat preconizat 1. Realizarea măsurilor de adaptare climatică pentru sistemele de aprovizionare cu apă în satele Zonei Ramsar ”Nistrul de Jos” Talmaza, Popeasca, Cioburciu, Palanca și Copanca, asigurând accesul egal al femeilor și bărbaților și al grupurilor vulnerabile,
Rezultat preconizat 2. Consolidarea cadrului legal și instituțional pentru crearea parcului național ”Nistrul de Jos”,
Rezultat preconizat 3. Dezvoltarea capacităților comunităților locale din regiunea Nistrului de Jos pentru adaptarea la schimbările climatice, conservarea naturii și managementul.
Rezultat preconizat 4. Îmbunătățirea managementului Zonei Ramsar „Nistrul de Jos” prin evaluarea monetară a serviciilor ecosistemice, măsuri de conservare a biodiversităţii şi adaptare la schimbările climatice.
Rezultat preconizat 5. Reconstrucția unor arii selectate din Zona Ramsar ”Nistrul de Jos” prin împădurire pe ambele maluri ale Nistrului.

Toate activitățile sunt realizate conform graficului de lucru și cerințelor legislației în vigoare, inclusiv celei ecologice, fiind monitorizate permanent pentru a depista la timp și a înlătura neajunsurile. Toate lucrările și serviciile sunt realizate de entități ce au fost selectate în bază de tender.

În cadrul Rezultatului 1 în perioada februarie-iulie 2018 de către o organizație licențiată în domeniu au fost elaborate studiile de fezabilitate în domeniul aprovizionării cu apă pentru satele Cioburciu, Palanca, Copanca, Plop-Știubei pentru a identifica situația actuală și ce pași urmează a fi întreprinși. Aceste studii au fost prezentate în fiecare localitate în parte, la care au participat toți doritorii.

Prezentarea studiilor de fezabilitate în localitățile pentu care au fost elaborate


În baza acestor studii de fezabilitate împreună cu autoritățile publice locale respective au fost selectate câte o activitate ce au fost implementate ca măsuri prioritare în cadrul acestui proiect. Totodată au fost selectate activități a fi implementate și în satele Talmaza și Popeasca în baza unor studii efectuate în proiectul anterior finanțat de ADA.


În perioada iulie-octombrie 2018 în s. Cioburciu a fost efectuată reconstrucția și extinderea unei porțiuni de sistem de aprovizionare cu apă cu o lungime de 3300 ce a îmbunătățit accesul la apă a peste 100 de gospodării, a grădiniței și câtorva magazine din zonă. Ulterior urmează a fi reconstruit un rezervor de apă în aceeași localitate care se află într-o stare foarte rea și necesită  fi înlocuit pentru a oferi acces la apă de calitate populației locale.


Construcția porțiunii de rețea a fost finisată până la construcția drumului.

În noiembrie 2018 - aprilie 2019 au avut loc lucrările de înlocuire a două rezervoare de apă din s. Talmaza în baza proiectelor tehnice de execuție elaborate. La 9 aprilie 2018 a avut loc inaugurarea oficială a unui rezervor nou de apă cu capacitatea de 50 m.c., din sistemul de aprovizionare cu apă din Talmaza. Peste 7000 de oameni au obținut apă potabilă de o calitate mai bună, cu o presiune mai mare, în urma construcției noului rezervor de apă. Lucrările au fost desfășurate în cadrul proiectului ”Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltarea instituțională în Zona Ramsar „Nistru de Jos” datorită contribuției financiare Agenției Austriece pentru Dezvoltare și Primăria Talmaza.

  

În cadrul Rezultatului 2, a fost creat unui Consiliu de Administrație a Zonei Ramsar ”Nistrul de Jos”. Au fost organizate mai multe întruniri cu reprezentanții autorităților publice locale și rasionale pentru consultarea acestei chestiuni. A fost elaborat regulamentul de organizare şi funcționare a Consiliului de Administrare a Zonei Umede de Importanță Internațională (Ramsar) „Nistrul de Jos”. Consiliile locale din satele din Zona Ramsar ”Nistrul de Jos” au aprobat deciziile de a delega persoane în Consiliul de administrare a Zonei Ramsar ”Nistrul de Jos”. A fost creat Consiliul de Administrare  a Zone ce include reprezentanți ai autorităților locale și raionale, agenți economici, ONG-uri etc. au fost organizate câteva ședințe a acestui Consiliu la care s-a aprobat regulamentul de funcționare și s-a elaborate planul de activitate, precum și au fost puse în discuție alte problem importante.


În carul Rezultatului 3 a fost realizat un sondaj sociologic la care a participat populați locală din regiune, iar în baza lui a fost elaborată strategia de comunicare. Au fost organizate mi multe întruniri cu reprezentanții populației locale la care au fost discutate mai multe subiecte despre importanța Zonei ”Nistrul de Jos” și beneficiile constituirii unui parc național în zonă. Informația despre proiect a fost promovată în mass media.  


În cadrul Rezultatului 4, au fost elaborate bazele de date pe terenurile împădurite și cele ierboase în baza pentru a fi folosite la evaluarea monetară a serviciilor ecosistemice. Totodată studiile biologice și botanice pe unele teritorii și monitoringul asupra păsărilor a demarat. Totodată 2 rute turistice pedestre au fost identificate și amenajate și prezentate publicului. Au fost obținute date noi pentru o zonă ce nu a fost cercetată până în prezent care au fost incorporate în planul de management pentru Zona Ramsar ”Nistrul de Jos”. În cadrul evaluării monetare a serviciilor ecosistemice a fost realizată evaluarea monetară a serviciilor de producere și conexe a ecosistemelor acvatice, ierboase și forestiere, precum și evaluarea integrală a serviciilor ecosistemelor din Zona Ramsar ”Nistrul de Jos”.

În cadrul Rezultatului 5, au fost selectate terenurile ce urmează a fi împădurite pe malul drept al Nistrului, pentru ele au fost elaborate hărțile tehnologice. A fost selectată entitatea ce va efectua plantările pe 15 ha de pe teritoriul s. Popeasca care a pregătit terenul și a efectuat o parte din plantări. Pe 17 noiembrie după pregătirea corespunzătoare a terenului, cu ajutorul a peste 200 de voluntari și al reprezentanților Misiunilor Diplomatice, precum și al Agențiilor Europene de Dezvoltare au fost plantate ultimii 4 ha din acele 15 ha.

In toamna anului 2019 au fost plantate 5 ha in s. Cioburciu.

 
Adresa noastra:


E-mail:
Moldova, 2068, mun. Chisinau, str. Nicolae Dimo 17/4, of. 22
Tel.: +373 (22) 49 88 37, 45 05 79; Fax: +373 (22) 49 56 25

Inceputul paginii

Pagina principala

 

© BIOTICA Societatea Ecologica - 2003-2019