Savanti si societatea pentru solutii de mediu
Alegeti limba: English Russian
Pagina principala

Evenimente


Seminar de informare privind zonele umede

seminarPe 7 decembrie 2012, SE BIOTICA in colaborare cu Ministerul Mediului a organizat un seminar privind cresterea gradului de constientizare in domeniul managementului zonelor umede, care a adunat 53 de participanti, printre care reprezentantul Secretariatului Conventiei Ramsar, reprezentanti ai Ministerului Mediului, Agentiei Moldsilva, ai inspectiilor ecologice locale, ONG-uri.
Evenimentul a fost deschis de Laura Maiz, reprezentant al secretariatului Conventiei Ramsar si Veronica Josu, sef adjunct al Directia resurse naturale si biodiversitate, Ministerul Mediului.
In cadrul seminarul au fost prezentate informatii privind implementarea strategiilor privind zonele umede la nivel international, seminarConventia Ramsar si gestionarea zonelor umede in Republica Moldova, Starea, importanta si amenintarile pentru gestionarea zonelor umede, managementul padurilor si pajistilor in zonele umede, inclusiv in fisiile riverane de protectie, precum si a bazinelor acvatice. Totodata au fost discutate problemele managementului si aspectele institutionale si respectarea legislatiei privind managementul zonelor umede.
In timpul seminarului au avut loc dezbateri active aupra problemelor de management al zonelor umede la nivel local, identificindu-se printre probleme pasunatul ilegal, pescuitul ilegal, vanatoarea ilegala si colectarea lemnului in paduri, precum si constructiile neautorizate. De asemenea, poluarea apei in raurile mici este o mare problema.
De asemenea, participantii au mentionat ca zonele umede de importanta internationala sunt incluse in fondul ariilor naturale protejate, dar nu exista mecanisme de implementare practica pe teren. O mare problema pe Nistrul Mijlociu mentionata de catre reprezentantii locali este extractia de nisip din albia fluviului.
Discutiile din cadrul seminarului au fost foarte fructuoase, dezvaluind problemele la nivel local. Reprezentantul Ministerului Mediului a subliniat ca acesta va lua in considerare toate problemele date si va incerca treptat sa le solutioneze.
Importanta zonelor umede si gestionarea acestora au fost promovate in cadrul seminarului si participantii au fost informati cu privire la problemele de folosinta rationala. A fost pusa pe ordinea de zi problemele zonelor umede si au fost propuse unele posibilitati de gestionare a zonelor umede si, prin urmare, s-au facut cativa pasi inainte in imbunatatirea managementului zonelor umede la nivel local.consultarile naTionale asupra proiectului Strategiei Nationale privind zonele umede

seminarLa 24 octombrie 2012 SE BIOTICA in colaborare cu Ministerul Mediului, a organizat consultarile nationale asupra proiectului Strategiei Nationale privind zonele umede. Scopul acestei intruniri a fost de a prezenta si a discuta proiectul Strategiei Nationale privind zonele umede, care ar trebui sa fie elaborata si aplicata de catre tara in conformitate cu Conventia Ramsar si rezolutiile sale.

La seminar au participat 45 de persoane, reprezentanti ai Ministerului Mediului, Inspectoratului Ecologic de Stat, Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare, Ministerului Constructiilor si Dezvoltarii Teritoriului, Ministerului Economiei, reprezentantul ADA, reprezentantul IUCN FLEG ENPI, reprezentanti ai Agentiei Moldsilva, Apele Moldovei, Agentia Relatii funciare si Cadastru, Institutul de Zoologie, Institutul de Ecologie, autoritatilor publice locale, ONG-uri.

Evenimentul a fost deschis de catre vice-ministrul mediului, dl Lazar Chirica, care a subliniat importanta zonelor umede, care se afla in situatie destul de rea si necesitatea de a le conserva si de a lua masuri urgente pentru aceasta, inclusiv prin dezvoltarea legislatiei in raport cu zonelor umede.
In timpul seminarului informatii despre Conventia de la Ramsar, rezolutiile, prevederele privind elaborarea si punerea in aplicare a Strategiei Nationale pentru zonele umede. De asemenea, participantii au fost informati despre starea generala a zonelor umede in Republica Moldova.

seminarAu fost prezentate criteriile de desemnare a unei zone umede de importanta nationala si masurile necesare de imbunatatire a legislatiei nationale in raport cu punerea in aplicare a Strategiei Nationale privind zonele umede.
Proiectul Strategiei nationale privind zonele umede a fost prezentat, precum si obiectivele, activitatile si indicatorii care au fost discutate de participantii la seminar.
Participantii la seminar au fost implicati activ in discutie si au dat propunerile lor care au fost luate in considerare la imbunatatirea proiectului Strategiei.
Deoarece situatia zonelor umede din tara este destul de rea trebuie gasita o noua abordare pentru conservarea zonelor umede inclusiv prin stabilirea unor mecanisme de finantare. Strategia privind zonele umede ar putea juca un rol important in acest sens.

Prezentarile din cadrul seminarului:
Veronica Josu, Conventia Ramsar si managementul zonelor umede in Republica Moldova
Liliana Josan, Obiectvele Conventiei Ramsar in raport cu elaborarea si implementarea Strategia Nationala privind zonele umede
Alexei Andrev, Notiunile de baza, criteriile si stara generala a zonelor umede
Andrei Isac, Proiectul strategiei de mediu: contextul general si prioritatile in domeniul zonelor umede
Andrei Isac, Prevederile si indicatorii pentru Strategia Nationala privind zonele umede
Gabriel Margineanu, Necesitatea completarii si modificarii legislatiei in raport cu implementarea Strategiei Nationale privind Zonele Umede.
Obiectivele propuse, masurile, activitati si indicatorii proiectulului Strategiei Nationale privind Zonele Umede pot fi gasite aici.
Proiectul “Crearea retelei ecologice nationale ca parte a retelei ecologice pan-europene cu accentul pe colaborarea transfrontaliera”

SE BIOTICA in colaborare cu IUCN a implementat pe parcursul anilor 2009-2012 proiectul “Crearea retelei ecologice nationale ca parte a retelei ecologice pan-europene cu accentul pe colaborarea transfrontaliera”

Informatie despre proiect pe pagina web IUCN poate fi gasit aici.

In urma proiectului au fost realizate urmatoarele rezultate:

Evaluarea finala a ariilor-nucleu probabile in Moldova a fost realizata folosind criteriile retelei ecologice nationale imbunatatite in 2010 si urmatoarele rezultate au fost obtinute: 113 zone-nucleu recunoscute ale retelei ecologice nationale, inclusiv 8 de importanta internationala, 13 – de importanta nationala si 91 de importanta locala. 5 zone -nucleu de importanta internationala sunt amplasate in zonele Ramsar sau care sunt posibile a fi desemnate astfel, 2 alte zone -nucleu mentin concentratii importante de specii de plante preponderent de stepa; doua altele pe linga o biodiversitate inalta mai mentin si o concentratie mare de descoperiri arheologice. Noi 11 arii-nucleu (de importanta locala) au fost recunoscute aditional, iar o zona a fost exclusa din lista zonelor-nucleu dupa descoperirea de noi informatii.

Datele despre zonele-nucleu au oferit un material sistemic privind distribuirea multor specii pe localitati inclusiv a speciilor rare, care au fost incorporate in Registrul zonelor nucleu ale Retelei Ecologice Nationale a Republicii Moldova ce include descrierea a celor 125 de arii-nucleu din Moldova si Ucraina din zona transfrontaliera.

Indrumarul privind planurile de management pentru zonele-nucleu ale Retelei Ecologice Nationale a Moldovei a fost elaborat in baza experientei importate a expertilor SE BIOTICA in studiul biodiversitatii, planificarea managementului Zonei Ramsar si privind crearea parcului Nistrul de Jos (proiect de proportii medii GEF implementat sub supravegherea Bancii Mondiale), in legislatia de mediu, cunostintele despre landsafturi si agricultura, terenurile de valoare naturala inalta si situatia privind protectia naturii in Moldova precum si despre situatia si obstacolele in implementarea Programului national privind constituirea retelei ecologice nationale.

Brosura „Reţeaua ecologica. Provocari. Soluţii” include informatii privind importanta retelei ecologice nationale, justificarea economica a necesitatii constituirii retelei ecologice (informatii despre costurile si pierderile economice in ceea ce priveste constituirea sau neconstituirea retelei ecologice), reteaua ecologica si schimbarile climatice, notiuni despre baza legislativa a retelei ecologice nationale, lista Conventiilor de mediu la care este Parte Republica Moldova.

Tot in cadrul proiectului au fost elaborate hartile indicative GIS: 1. Zonele-nucleu ale retelei ecologice nationale (REN); valorile majore ale biodiversitatii; 2. Zonele-nucleu ale REN: speciile tinta; 3. Zonele-nucleu ale REN in mentinerea diversitatii peisajere; 4. Zonele-nucleu ale REN pe fundalul presiunii antropogene asupra mediului; 5. Zonarea pilot a zonelor-nucleu ale REN; 6. Implementarea pilot a clasificarii CORINE BIOTOPS in cadrul REN; 7. Identificarea pilot a habitatelor NATURA-2000 in Moldova; 8. Evaluarea integritatii celor mai importante coridoare ale REN.

Toate aceste produse au fost incorporate pe un CD-disc care a fost distribuit in cadrul seminarului national si alte evenimente.

In cadrul proiectului au fost publicate Materialele conferintei Reţele ecologice – experienţa şi abordari care a avut loc pe 13-14 octombrie 2011, ce au inclus atit lucrarile participantilor la conferinta, cit si a colegilor care nu au avut posibilitate sa participe la conferinta. Materialele au demonstrat foarte bine situatia actuala in ceea ce tine de dezvoltarea retelei ecologice pan-europene in Europa de Est, rezultatele si dificultatile in diferite sfere ale activitatilor, metodologia si abordarile de planificare cu avantajele si punctele slabe ale lor.

In cadrul proiectului a mai fost elaborat bucletul in limba engleza ”Reteaua ecologica vazuta prin intermediul zonelor-nucleu” cu informatii succinte despre proiect.

Pe data de 29 mai 2012 a fost organizat seminarul national unde au fost prezentate rezultatele proiectului. La seminar au participat 30 de persoane, majoritatea fiind reprezentantii autoritatilor publice locale. Seminarul a fost deschis de catre Dl Lazar Chirica, viceministrul meidului si Coordonatorul proiectului din partea IUCN. Prezentarile efectuate de echipa SE BIOTICA, reprezentantii Ministerului Mediului si Ministerul Constructiilor si Dezvoltarea Teritoriala au stat la baza unor discutii active, dezvaluind diferente de puncte de vedere intre autoritatile locale si cele centrale, autoritatile locale si-au manifestat suportul pentru realizarile proiectului si implementarea constituirii Retelei ecologice nationale.

Proiectul „Elaborarea scenariului de management pentru noua zona Ramsar „Unguri-Holosnita" si extinderea cunostintelor ce tin de politica Conventiei Ramsar privind utilizarea rationala”

In 2005 in urma lucrarilor realizate de Societatea Ecologica „BIOTICA” in colaborare cu Ministerul Ecologiei si Resurselor Naturale (MERN), a fost recunoscuta oficial cea de a treia zona a Conventiei Ramsar Nr. 1500 „Unguri-Holosnita”. Aceasta zona este de o importanta internationala pentru protectia pasarilor acvatice si palustre si a multor specii rare de mamifere si plante. Zona Conventiei Ramsar Nr. 1500 „Unguri-Holosnita” detine suprafata de 15553 ha , in principal in limitele raionului Soroca si partial a raionului Ocnita. Aceasta include terenuri si bazine acvatice intre drumul Soroca-Otaci si hotarul de stat de-a lungul fluviului Nistru, ce se intinde de la nord-vest de satul Calarasovca pina la hotarul comunei Holosnita la sud-est.

Conform sectiunii 2 art. 82 al Legii Nr. 1538-XIII, Terenurile zonei umede de importanta internationala ramin la dispozitia detinatorilor, managementul lor realizindu-se conform planurilor de management si Regulamentului-cadru al zonelor umede de importanta internationala. In legatura cu aceasta SE „BIOTICA” a realizat proiectul „Elaborarea scenariului de management pentru noua zona Ramsar „Unguri-Holosnita si extinderea cunostintelor ce tin de politica Conventiei Ramsar privind utilizarea rationala”. Proiectul a fost sustinut de Conventia Ramsar si realizat in colaborare cu Ministerul Ecologiei si Resurselor Naturale.

Principalele obiective ale proiectului:

  • Evaluarea valorilor diversitatii biologice si a patrimoniului pastrat in zona, propunerea unui sistem de zonare si a masurilor de conservare a patrimoniului, restabilire si folosire durabila a resurselor naturale.
  • Informarea persoanelor cointeresate locale privind avantajele in urma cunoasterii diversitatii biologice si a patrimoniului natural-cultural si protectia acestuia, a turismului ecologic si aflarea opiniilor acestora privind perspectivele institutionale ale zonei.
  • Informarea publicului si oficialilor la nivel national privind importanta valorii zonelor umede, utilizarea lor durabila, protectia si managementul lor.
  • Atragerea atentiei specialistilor ucraineni, autoritatilor si asociatiilor obstesti la valorile regionale ale diversitatii biologice si perspectivei pentru crearea unei zone Ramsar transfrontaliere, promovarea procesului recunoasterii acesteia pe teritoriului Ucrainei.

In cadrul proiectului a fost elaborat scenariul de management pentru zona Ramsar "Unguri-Holosnita". Acest document a fost aprobat de catre Comitetul National Ramsar. Proiectul acestui document il puteti gasi aici. Tot in cadrul proiectului a fost editata brosura "Conventia Ramsar si zonele umede de importanta internationala in Republica Moldova" si Discul cu acelasi nume ce ocntine documentele elaborate in cadrul proiectului, precum si un set de fotografii din toate cele 3 zone Ramsar din Republica Moldova. Pe parcursul implementarii proiectului au fost organizate citeva seminarecu participarea reprezentantilor Consiliilor raionale, primariilor si liderilor din aceasta regiune, precum si deputati, reprezentanti ai ministerelor si institutiilot de resort. Tot din contul proiectului au fost instalate 3 semne de demarcare a zonei Ramsar.
Identificarea ariilor agricole cu o inalta valoare naturala: suport PENTRU tarile din afara Uniunii Europene

Stepa petrofita in canionul SolonetIn anul 2006-2007 Societatea Ecologica „BIOTICA” in calitate de organizatie gazda a Grupului pentru Biodiversitate al Eco-Forumului European in colaborare cu Oficiul European al Programul Natiunilor Unite pentru Protectia Mediului (UNEP) a implementat proiectul „Identificarea ariilor agricole cu o inalta valoare naturala: suport tarilor din afara Uniunii Europene”. Proiectul este sustinut financiar de catre Guvernul Norvegiei.

In 2003 Agentia Europeana de Mediu (EEA) a implementat un studiu pilot privind abordarile posibile pentru identificarea ariilor agricole cu o inalta valoare naturala in tarile UE-15. rezultatele acestei activitati au fost incluse intr-un raport elaborat in comun cu UNEP (a se vedea http://reports.eea.eu.int/report_2004_1/en). Totusi aceasta activitate privind distribuirea ariilor respective trebuie actualizata si extinsa si pentru alte tari membre ale UE si a celor care nu sunt in componenta UE. Iată de ce UNEP în colaborare cu Grupul Eco-Forumului European pentru Biodiversitate (coordonat de Societatea Ecologică „BIOTICA”) au realizat un proiect pentru cercetarea situaţiei TAVN în ţările EECAC, ţinând cont de trăsăturile specifice regionale pentru a actualiza informaţia în legătură cu problema dată şi a stabili o viziune comună referitor la activităţile necesare în această direcţie. Au fost elaborate sistemele de criterii şi indicatori de evidenţiere a TAVN, au fost analizate distribuirea diferitor tipuri de TAVN pe teritoriul ţărilor participante în cadrul proiectului, au fost estimate tendinţele de modificare a stării, numărului, ariilor acestora, precum şi au fost propuse măsuri de îmbunătăţire a situaţiei din punct de vedere al protecţiei diversităţii biologice. Acest proiect a mai inclus şi un studiu special efectuat în Republica Moldova ce a avut ca scop identificarea şi cercetarea potenţialelor TAVN. EtuliaStudiul dat a fost realizat cu suportul Ministerului Ecologiei si Resurselor Naturale (MENR) din Moldova. Rezultatele au fost prezentate şi discutate în cadrul atelierului de lucru regional „ TAVN în regiunea EECAC” ce a avut loc la 16-17 noiembrie 2006 la Chişinău. La seminar au participat reprezentantii unor tari EECAC, ai parlamentului Moldovei, reprezentanti ai Ministerului Ecologiei si Resurselor Naturale si Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, reprezentanţi ai Academiei de Stiinte, unele organizatii neguvernamentale, precum si expertii implicati in proiect.

In cadrul acestui proiect a fost elaborata viziunea expertilor ECO-Forumului din tarile EECAC, unde a fost propusa clasificarea ecosistemica a TAVN si au fost elaborate principiile si criteriile de atribuire a TAVN. Tot in acest document au fost prezentate exemple remarcabile de TAVN din regiune. In rezultat au fost elaborate recomandari si propuneri practice pentru conservarea si folosinta durabila a TAVN. Textul documentului mentionat mai sus in limba rusa poate fi gasit aici iar in limba engleza aici.Teritoriile agricole de o valoare naturala inalta in tarile Europei de Est, Caucaz si Asiei Centrale (EECAC)

De la dreapra spre stinga:  Alecu Renita (Miscarea Ecologista din Moldova),  Alexei Andreev (SE BIOTICA), Ivonne Higuero (UNEP), Oleg Taruk (ECO-Forum), Gheorghe Duca (Presedintele Academiei de Stiinte din Moldova), Ion Toderas (Academia de Stiinte din Moldova)  In Chisinau, la 16-17 noiembrie 2006 Grupul pentru biodiversitate al ECO-Forumului European, cu SE BIOTICA in calitate de organizatie coordonatoare si Programul ONU pentru mediul inconjurator (UNEP) a organizat un atelier de lucru in cadrul proiectului "Identificarea teritoriilor agricole de o valoare naturala inalta: sustinerea tarilor ce nu intra in Uniunea Europeana", sustinut financiar de catre Guvernul Norvegiei.

Aceasta reprezinta o tema absolut noua pentru regiunea pan-europeana amplasata la est de hotarele Uniunii Europene. Ideea despre rolul deosebit pe care il au aceste teritorii pentru conservarea diversitatii biologice s-a conturat in limitele UE-15. Semnind Rezolutia de la Kiev pentru biodiversitate in 2003 la Conferinta Ministeriala din cadrul procesului "Un mediu pentru Europa", tarile-participante si-au luat responsabilitatea ca pina in 2006 sa identifice teritoriile de o valoarea inalta naturala in ecosistemele agricole ale regiunii pan-europene, iar tarile-donatoare s-au propus sa sustina acest lucru.

Seminarul, deschis de catre Prezidentul Academiei de Stiinte a Moldovei. Dl. Gheorghe Duca, a unit 39 de participanti. Nucleul acestuia a fost format din expertii ECO-Forumului si grupul de experti in frunte cu Ivonne Higuero - conducatorul proiectului din partea UNEP. La seminar au participat reprezentantii citorva tari EECAC, reprezentantii Parlamentului Moldovei, Ministerului Ecologiei si a Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare, ONG-uri si ai Academiei de Stiinte.

Participantii la intrunire au mentionat ca pentru toate tarile EECAC conceptia teritoriilor agricole de o valoare naturala inalta practic nu este cunoscuta. Nu sunt formulate scopurile si sarcinile pentru determinarea acestor teritorii si nu sunt elaborate mecanismele de gestiune a acestora. Despre experienta UE si a altor tari din Europa de Vest privind utilizarea stimularilor si programelor economice in domeniul sustinerii teritoriilor agricole de o valoare naturala inalta si ariilor protejate in tarile EECAC este cunoscut putin.

Participantii la atelierul de lucruDupa parerea expertilor, pentru conservarea si utilizarea durabila a teritoriilor agricole de o valoare naturala in subregiune este necesara:
- recunoasterea politica si perfectarea legislativa a conceptiei multi-functionalitatii terenurilor cu destinatie agricola, eliminarea din legislatie a prevederilor privind prioritatea terenurilor arabile fata de alte tipuri de terenuri agricole;
- dezvoltarea sistemului de evidenta a terenurilor agricole, luindu-se in consideratie destinatia lor multifunctionala, elaborarea si implementarea in practica a formelor de evidenta si raportare, ce ar permite determinarea pe teren a teritoriilor agricole de o valoare naturala inalta;
- aplicarea pentru detinatorii de terenuri a responsabilitatilor reale pentru calitatea utilizarii, inclusiv pentru protectia teritoriilor agricole de o valoare naturala inalta concomitent cu folosirea stimularii fiscale in cazul protectiei valorii naturale a acestora;
- informarea despre importanta nationala si internationala a teritoriilor agricole de o valoare naturala inalta si a retelelor ecologice in intregime pentru conservarea biodiversitatii trebuie orientata si spre persoanele de decizie, si spre publicul larg.

Participantii la seminar au chemat tarile sa atraga o atentie deosebita la realizarea prevederilor Rezolutiei pentru Biodiversitate de la Kiev, in special in ceea ce tine de agrobiodiversitate, iar in cadrul Conferintei Ministrilor de la Belgrad "Un mediu pentru Europa" sa fie evaluate actiunile tarilor participante la realizarea prevederilor acestui document. Ei au propus sa se includa un capitol special in Strategia Ecologica EECAC, dedicata sustinerii teritoriilor agricole de o valoare naturala inalta si formarii retelei ecologice in intregime. Ei si-au mai expus opinia in sustinerea elaborarii unei metodologii unice de identificare a teritoriilor agricole de o valoare naturala inalta prin cooperarea cu UNEP, UNDP, FAO, ECO-Forumul European si IUCN.


Ultima actualizare -10.11.2013
Adresa noastra:


E-mail:
Moldova, 2068, mun. Chisinau, str. Nicolae Dimo 17/4, of. 22
Tel.: +373 (22) 49 88 37, 43 47 26, 45 05 79; Fax: +373 (22) 49 56 25

Inceputul paginii

Pagina principala

Societatea Ecologica „BIOTICA” ii multumeste Aliantei Mondiale pentru Legislatia de Mediu (E-LAW) pentru amplasarea sitului acesteia

© BIOTICA Societatea Ecologica - 2003