Savanti si societatea pentru solutii de mediu
Republica Moldova, Chisinau, str. N Dimo 17/4, of. 22, tel. (373 22) 498837, fax: (373 22) 495625, biotica.md@gmail.com
Alegeti limba: English Russian
Despre noi | Activitatea noastra | Publicatii | Proiecte |
Pagina principala

Noutati

”Promovarea exemplelor de conlucrare strategică dintre principalii actori locali în soluționarea problemelor de mediu în Zona Ramsar ”Nistrul de Jos””

În lunile noiembrie-decembrie au avut loc lucrări de plantare a perdelelor forestiere pe cca. 4 ha din fâșiile de protecție a apelor, de-a lungul Nistrului Chior în satele Talmaza (r. Ștefan-Vodă) și s. Copanca (r. Căușeni). Lucrările au avut loc în cadrul proiectului ”Promovarea exemplelor de conlucrare strategică dintre principalii actori locali în soluționarea problemelor de mediu în Zona Ramsar ”Nistrul de Jos”” realizat de SE BIOTICA finanțat în cadrul Programului de Granturi Mici GEF, implementat de PNUD Moldova.

Perdele forestiere trebuie să existe în conformitate cu legislația în vigoare, însă beneficiul lor pentru peisajul și ecosistemul local nu e bine înțeles de populația și administrația băștinașă. La lucrările date au fost implicați și băștinașii, sporind gradului de conștientizare a actorilor locali prin implicarea lor în activitățile practice.

  


<<<<<<<<<<Mai multe detalii despre proiect


Intervenții în s. Palanca și Cioburciu (r.Ștefan-Vodă)

Pe parcursul anului 2019 în cadrul proiectului “Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltare instituțională în Zona Ramsar ”Nistrul de Jos”” realizat cu sprijinul Agenției Austriece pentru Dezvoltare au fost realizate mai multe lucrări de infrastructură.
În Palanca în baza proiectului tehnic elaborat din contul Primăriei Palanca anterior, a fost construit un sector din sistemul de canalizare cu o lungime de 850 m. Lucrările au fost co-finanțate de Primăria Palanca.

Pentru asigurarea accesului la apă a femeilor, bărbaților și grupurilor vulnerabile din localitățile de la Nistrul de Jos, în s. Cioburciu r. Ștefan Vodă a fost instalat un al doilea rezervor pentru apă, de 23m3 adițional celui existent. Rezervorul vechi a fost renovat iar ulterior a fost consolidat împreună cu rezervorul nou, unindu-le pe ambele la sistemul de aprovizionare cu apă. Lucrările au fost realizate în parteneriat și cu cofinanțarea Gospodăriei Locativ-Comunale ”Cioburciu-Service”.  

<<<<<<<<<<Mai multe detalii despre proiect


Instalarea a 3 rezervoare de apă în s. Copanca (r. Căușeni)

În cadrul proiectului ”Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltarea instituțională în Zona Ramsar „Nistru de Jos” datorită contribuției financiare Agenției Austriece pentru Dezvoltare în noiembrie au fost finisate lucrările de instalare a 3 rezervoare cu capacitatea de 100 m.c. fiecare în s. Copanca și conectarea acestora la sistemul local de aprovizionare cu apă. În rezultatul intervenției, cca. 3500 beneficiari direcți, inclusiv 1818 femei și 7 persoane vulnerabile din s. Copanca au obținut acces la apă cu o presiune stabilă.

Tot în cadrul proiectului în anii 2018-2019 a fost renovată o porțiune din sistemul de aprovizionare în s. CIoburciu și au fost instalate 2 rezervoare în s. Talmaza. La 9 aprilie 2018 a avut loc inaugurarea oficială a unui rezervor nou de apă cu capacitatea de 50 m.c., din sistemul de aprovizionare cu apă din Talmaza. Peste 7000 de oameni au obținut apă potabilă de o calitate mai bună, cu o presiune mai mare, în urma construcției noului rezervor de apă. Lucrările au fost desfășurate în cadrul proiectului ”Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltarea instituțională în Zona Ramsar „Nistru de Jos” datorită contribuției financiare Agenției Austriece pentru Dezvoltare și Primăria Talmaza.

 

<<<<<<<<<<Mai multe detalii despre proiect


Proiectul "Asigurarea transparenței de luare a deciziilor în procesul creării Parcului Național ”Nistru de Jos"

Proiectul „”Asigurarea transparenței de luare a deciziilor în procesul creării Parcului Național ”Nistru de Jos'' este implementat de Societatea Ecologică BIOTICA  și finanțat de Ambasada SUA în Moldova
Proiectul urmează a fi implementat în perioada iulie 2019 - iulie 2020.

Obimainectivul general proiectului este creșterea nivelului de încredere și implicare a populației locale din Zona Ramsar ”Nistrul de Jos” și conștientizarea rolului acestora în procesul de fondare a Parcului Național ”Nistrul de Jos”. În cadrul proiectului în toate cele 13 sate au fost create grupuri locale de lucru În cadrul procesului de consultare publică privind înființarea Parcului Național Nistru de Jos. În perioada decembrmainie- 2019 - februarie 2020, în toate satele au avut loc întâlniri ale grupurilor de lucru. În timpul întâlnirilor au fost adresate o mulțime de întrebări despre Parcul Național și ce înseamnă pentru populația locală. Experții proiectului au răspuns la toate întrebările și au explicat beneficiile creării Parcului Național.

 

<<<<<<<<<<Mai multe detalii despre proiect>>>>>>>>>>>>>>


 

 

Proiectul "Contribuție la reabilitarea zonei umede: proiect pilot pentru Nistrul Chior"

Proiectul Contribuție la reabilitarea zonei umede: proiect pilot pentru Nistrul Chior este implementat de către SE BIOTICA în cadrul proiectului Proiectul SDC-ADA ”Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”.

La 18 ianuarie a avut loc recepția finală a lucrărilor de curățare și reparație a ecluzei de la stația de pompare OHC-1 aflată pe terenurile s. Talmaza și curățare a unei porțiuni din canalul ce leagă stația cu Nistrul Chior, precum și curățarea unei porțiuni din albia Nistrului Chior de la podul din centrul s. Talmaza.

 

<<<<<<<<<<Mai multe detalii despre proiect>>>>>>>>>>>>>>


Plantăm fapte bune în s. Popeasca, r. Ștefan-Vodă

O pădure de peste 15 hectare a fost plantată cu ajutorul a peste 200 de voluntari și al reprezentanților Misiunilor Diplomatice, precum și al Agențiilor Europene de Dezvoltare, în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”, din satul Popeasca.
În pofida primei zăpezi, sâmbăta, 17 noiembrie 2018, sub auspiciul Președinției Austriei în cadrul Uniunii Europene, la invitatia ES dna Christine Freilinger, Ambasador al Austriei în Republica Moldova, voluntarii localnici și cei din Chișinău au participat la plantarea unui teren de 4 ha. La plantare s-au alăturat ES dnul Peter Michalko, Șeful Delegației UE în Republica Moldova, precum și Ambasadori și reprezentanți ai Agențiilor de dezvoltare din țările UE în Republica Moldova.
Evenimentul de plantare a fost organizat de către S.E. BIOTICA, A.O. EcoContact și A.O. Parcurile Viitorului, în cadrul proiectului ”Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltarea instituțională în Zona Ramsar „Nistrul de Jos””. Proiectul este implementat cu sprijinul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA) din fondul programului Austriac de Dezvoltare și Cooperare.
Sâmbăta s-au plantat ultimele 4 ha și peste 20 de mii de arbori și arbuști, iar în total s-au plantat peste 64000 de arbori și arbuști de diferite specii, cu scopul de a proteja solul, flora și fauna din zona Ramsar „Nistrul de Jos”, dar și pentru a contribui la formarea rețelei ecologice la nivel local, în conexiune cu rețeaua națională și cea Pan-Europeană de pe râul Nistru.

Terenul plantat este situat lîngă Grădinile Nighicea din imediata apropiere a luncii r. Nistru, care reprezintă unica și cea mai veche plantație de copaci fructiferi de peste 100 ani din Republica Moldova, cu multe izvoare care curg în unul din principalele rîulețe locale ce se revarsă în r. Nistru.
Acțiunea reprezintă și un omagiu în memoria D.lui Alexei ANDREEV, Doctor Habilitat, conducătorul SE BIOTICA de peste 13 ani, care a stat la baza promovării valorilor ecologice ale zonei, fiind şi un promotor înflăcărat al creării Parcului Național „Nistrul de Jos”.
În viitorul apropiat, vor fi plantate și alte peste cincisprezece hectare de fâșii de protecție în cele 13 localități din partea dreptă și 5 localități din partea stângă a r. Nistru, din componența Zonei Ramsar „Nistrul de Jos”.
Începând cu anul 2012 Societatea Ecologică ”BIOTICA” cu suportul generos al Agenției Austriece pentru Dezvoltare a realizat mai multe activități importante în Zona Ramsar ”Nistrul de Jos” – o zonă valoroasă ce cuprinde habitate naturale și transformate din lunca Nistrului, unde sunt prezente numeroase specii de plante și animale, inclusiv rare.

 

<<<<<<<<<<Mai multe detalii despre proiect>>>>>>>>>>>>>>


Proiectul “Informarea populaţiei în scopul consolidării managementului în Zona Ramsar „Nistrul de Jos””

Societatea Ecologică ”BIOTICA” a realizat proiectul “Informarea populaţiei în scopul consolidării managementului în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”” finanțat în cadrul Programului de Granturi Mici GEF, implementat de PNUD în perioada mai 2017 - august 2018.
Aria de implementare a proiectului este aria protejată Zona Ramsar „Nistrul de Jos” care posedă biodiversitatea cea mai mare dintre ariile protejate ale țării (și include 8 zone-nucleu REN în 18 complexe naturale): plante superioare – 950 specii, mamifere – 54, păsări – 215, amfibieni şi reptile – 18 inclusiv speciile din Lista Roșie Mondială IUCN.
Obiectivul primar al proiectului este consolidarea potenţialului local și îmbunătăţirea peisajului local.
Printre obiectivele specifice se pot enumera: 1. Contribuirea la conservarea peisajului local, prin activităţi practice în Zona Ramsar ”Nistrul de Jos”, 2. Creșterea gradului de informare pentru populația locală pentru o administrare mai bună a zonei Ramsar.

Printre rezultatele proiectului pot fi menționateȘ: plantarea a 5 ha în perdelele de protecţie în Popeasca ce vor contribui la conservarea peisajului local, au fost create facilități de aprovizionare cu biomasă din resurse proprii în s. Popeasca prin achizițonarea i transmiterea către Primărie a unui tocător, a fost curățată o parte din canalul stemului anti-viitură din s. Cioburciu , au fost amenajate cu indicatoare două trasee turistice în limitele localităților s. Cioburciu, s. Răscăieși și s. Talmaza din r. Ștefan Vodă, au fost distribuite materiale ilustrative şi informaţionale pentru creşterea gradului de informare a populaţiei locale din Zona Ramsar „Nistrul de Jos” privind necesitatea consolidării managementului Zonei.

Prin activitățile proiectului am reușit să contribuim la îmbunătățirea mediului înconjurător din regiune, la atragerea turiștilor și la soluționarea problemelor de încălzire a unor obiecte sociale din s. Popeasca. Totodată dorim ca populația locală să conștientizeze mai bine valoarea regiunii în care trăiește și ce beneficii le pot aduce o zonă protejată. 

 

Adresa noastra:


E-mail:
Moldova, 2068, mun. Chisinau, str. Nicolae Dimo 17/4, of. 22
Tel.: +373 (22) 49 88 37, 43 47 26, 45 05 79; Fax: +373 (22) 49 56 25

biotica.md@gmail.com
Inceputul paginii

Pagina principala

 

© BIOTICA Societatea Ecologica - 2003-2020